Uitgebreide info over Fotoclub ZoneV

Wij komen om de twee weken op woensdagavond om 20.00 bij elkaar in de Dissel in Hooglanderveen met uitzondering van de maanden juli en augustus.  

De invulling van de clubavonden is gevarieerd, onder andere foto’s bespreken, presentaties van werkgroepen, workshops en lezingen. 

Tijdens de clubavonden gebruiken wij niet de fotocamera, tenzij hierover een workshop gegeven wordt.

We hebben niet de intentie professionele fotografen te worden, maar wel willen we elkaar stimuleren als amateurs op een hoger niveau te komen. Daarvoor profileren we ons ook als een “gezellige club met een gedeelde interesse”. De opkomst op de bijeenkomsten is dan ook relatief hoog. 

Leden met specifieke interesse voor de onderscheiden fotografie-vormen verenigen zich in werkgroepen, zoals: 

Meer informatie over de werkgroepen vind u onder het menuitem Werkgroepen

 • Architectuur
 • Avond- en nacht
 • Landschap en natuur 
 • Macro 
 • Portret & mens 
 • Straatfotografie & documentair
 • Ongeveer 1 keer per 4 à 6 weken is er (voor eigen rekening) een gezamenlijk clubuitje, al of niet georganiseerd door een werkgroep, waar je je voor in kunt schrijven. Dit gebeurt via de website waar je je dan voor aan kan melden. 

  De contributie bedraagt op dit moment € 74 per jaar en je bent dan automatisch lid van de Fotobond. Bij instroom per of na 1 juli wordt de contributie naar verhouding in rekening gebracht (voor dat jaar).

  De leden van onze fotoclub variëren in leeftijd van 35 tot 80 jaar, de sfeer bepaal je mee zelf. E zijn allerlei verschillende niveaus waarop men fotografeert maar eerlijk gezegd zijn de meeste clubleden goedwillende amateurs, die nog dagelijks van elkaar leren, al of niet in clubverband. 

  We hebben een paar kleine bespreekbare toelatingsregels: 

  • Je hebt enige basiskennis van fotografie en het bedienen van je camera.
  • Je moet bereid zijn om samen met de andere leden zaken voor de club op te pakken en/of, -uiteraard na een inwerkperiode – eventueel plaats te nemen in een commissie (indien nodig). In onze club regelen we alles samen en meer handen maken tenslotte licht werk. 

  De volgende commissies kennen we op dit moment: 

  • Expositie
  • Foto bespreken
  • Kascontrole
  • Programma
  • Web
  • Wedstrijd 

  Wie kennis wil maken met ons kan op afspraak één of twee clubavonden bijwonen; gewoonte is dat de voorzitter nieuwe (kandidaat-) en leden vraagt kort iets over hun hobby/ervaring/interesses te vertellen tijdens de clubavond.

  Gerelateerde Afbeeldingen: