Terugblik activiteiten

Middag druppelfotografie op zondag 13 maart

De middag druppelfotografie was zeer geslaagd, vooral door de zeer grondige voorbereiding en begeleiding van Bertus en Willem. Beiden hartelijk dank !!!

Er waren 11 leden aanwezig die allen zeer hebben genoten

Het groepsgevoel was alom aanwezig