Tag archieven: Rietveldpaviljoen

Het rietveldpaviljoen

Het Rietveldpaviljoen wil de relatie met de fotoclubs verder aanhalen. Daarom het voorstel
om leden van de fotoclubs te betrekken bij het inrichten van foto-exposities in 2023.

De concrete uitwerking volgt later, maar hier alvast de projecten die op stapel staan;

I Het heelal verbeeld

Van 26 januari t/m 5 maart 2023 is er een expositie onder deze titel die door Govert Schilling
samengesteld wordt. Daarin komen veel ‘kosmische’ foto’s, en Govert stelt voor dat deze
aangevuld worden met ‘aardse foto’s’ over hetzelfde thema.

2. Rouw

Over dit thema – en met name over rouwrituelen- wordt er door de Nederlandse Keramisten
Vereniging o.l.v. Ria Pastoor van 9 maart t/m 3 april 2023 een grote expositie van landelijk
gerenommeerde keramisten samengesteld. Daarbij de vraag of jullie interesse hebben om hier
een (ruime) foto-expositie over hetzelfde thema aan toe te voegen. Ter inspiratie zouden
belangstellende fotografen al eens kunnen gaan kijken bij de expo Waar rouw jij om? die in
de Grote Kerk in Epe te zien is van 20 juni t/m 14 augustus 2022.

3. Kunstenaars aan het werk

Vier beeldend kunstenaars stellen een overzichtstentoonstelling van hun werk samen van 8
t/m 25 juni 2023. Aan fotografen de vraag om deze vier vrouwen te portretteren in hun
ateliers, als zij daar aan het werk zijn. Idee is dat de portretten groot geprint in de expositie
komen te hangen.
Voor deze expositie is Wieteke van Zeil aangezocht als curator.

4. Glaskunst

Van 12 oktober t/m 19 november 2023 vindt een grote expositie van glaskunst plaats, onder
leiding van Krista Israel. Het maken van glaskunst is een spectaculair proces, waarbij tal van
disciplines komen te kijken. Het vastleggen van de stappen in dit maakproces vormt de
uitdaging die we bij deze aan de fotografen voorleggen. Kijk alvast eens hier:
www.stichtingglaskunst.nl/glaskunsttechnieken/