Commissies

Ten behoeve van een aantal organisatie- en beheertaken zijn commissies ingesteld. Deze commissies worden bemenst door leden van de vereniging. De leden van deze commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hen toebedeelde taken. De commissies rapporteren aan het bestuur en de overige leden van de vereniging.

De samenstelling van de commissies wordt jaarlijks, tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Samenstelling Bestuur

Paul Kruyswijk                     Voorzitter

Henk van de Streek            Penningmeester

Marjolijn Dijkman                Secretaris

Kas Commissie

Deze commissie heeft tot doel om eenmaal per jaar de financiële administratie, zoals door de penningmeester bijgehouden, te controleren op correctheid. Op basis van de bevindingen van de kascommissie kan de algemene vergadering de financiële administratie over het afgelopen jaar goedkeuren.

Bijgewerkt 24-02-2022 door Gerrit Wieberdink

De leden van deze commissie zijn:

 • Gerrit Wieberdink
 • Gerrit Thissen
 • Reserve : Co Marijnissen

Expositie Commissie

De leden van deze commissie zijn:

 • Wim Brummelman
 • Marjolein Dijkman
 • Willem van der Kaats
 • Gerda van der Horst
 • Martien Kalkman

Wedstrijd Commissie

De leden van deze commissie zijn:

 • Wim Brummelman
 • Ben Rijnink
 • Manouk Buijnk
 • Bettie Duijff

Bijgewerkt 24-02-2022 door Gerrit Wieberdink

Programma Commissie

De leden van deze commissie zijn:

 • Paul Kruyswijk
 • Annie Gansekoele
 • Gerrit Thissen
 • Gerrit Wieberdink
 • Ben Rijnink

Foto bespreken

De leden van deze commissie zijn:

 • Ben Rijnink
 • Bettie Dujjff
 • Chantal Magielse
 • Manoek Buijnk

Website Commissie

De websitecommissie, ook wel bekend als “de webmasters” houdt zich bezig met het technische beheer van de website. Tot de taken van de webmasters behoren onder andere:

Bijgewerkt 24-02-2022 door Gerrit Wieberdink

 • Dagelijks beheer van de webite;
 • Onderhoud van de gebruikte software;
 • Ondersteuning en advisering aan de redactiecommissie.

De leden van deze commissie zijn:

 • Gerrit Wieberdink
 • Tessa Gaakeer
 • Bert van Goor (beheer van de Werkgroepen data enz.)