Ten behoeve van een aantal organisatie- en beheertaken zijn commissies ingesteld. Deze commissies worden bemenst door leden van de vereniging. De leden van deze commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hen toebedeelde taken. De commissies rapporteren aan het bestuur en de overige leden van de vereniging.

De samenstelling van de commissies wordt jaarlijks, tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Samenstelling Bestuur

Paul Kruyswijk                     Voorzitter

Henk van de Streek            Penningmeester

Marjolijn Dijkman                Secretaris

Kas Commissie

Deze commissie heeft tot doel om eenmaal per jaar de financiƫle administratie, zoals door de penningmeester bijgehouden, te controleren op correctheid. Op basis van de bevindingen van de kascommissie kan de algemene vergadering de financiƫle administratie over het afgelopen jaar goedkeuren.

Bijgewerkt 24-02-2022 door Gerrit Wieberdink

De leden van deze commissie zijn:

Expositie Commissie

De leden van deze commissie zijn:

Wedstrijd Commissie

De leden van deze commissie zijn:

Bijgewerkt 24-02-2022 door Gerrit Wieberdink

Programma Commissie

De leden van deze commissie zijn:

Foto bespreken

De leden van deze commissie zijn:

Website Commissie

De websitecommissie, ook wel bekend als “de webmasters” houdt zich bezig met het technische beheer van de website. Tot de taken van de webmasters behoren onder andere:

Bijgewerkt 24-02-2022 door Gerrit Wieberdink

De leden van deze commissie zijn: