Categoriearchief: Meededeling

Het rietveldpaviljoen

Het Rietveldpaviljoen wil de relatie met de fotoclubs verder aanhalen. Daarom het voorstel
om leden van de fotoclubs te betrekken bij het inrichten van foto-exposities in 2023.

De concrete uitwerking volgt later, maar hier alvast de projecten die op stapel staan;

I Het heelal verbeeld

Van 26 januari t/m 5 maart 2023 is er een expositie onder deze titel die door Govert Schilling samengesteld wordt. Daarin komen veel ‘kosmische’ foto’s, en Govert stelt voor dat deze aangevuld worden met ‘aardse foto’s’ over hetzelfde thema.

2. Rouw – 9 maart t/m 3 april 2023

Over dit thema – en met name over rouwrituelen- wordt er door de Nederlandse Keramisten Vereniging o.l.v. Ria Pastoor van 9 maart t/m 3 april 2023 een grote expositie van landelijk gerenommeerde keramisten samengesteld. Daarbij de vraag of jullie interesse hebben om hier een (ruime) foto-expositie over hetzelfde thema aan toe te voegen. Ter inspiratie zouden belangstellende fotografen al eens kunnen gaan kijken bij de expo Waar rouw jij om? die in de Grote Kerk in Epe te zien is van 20 juni t/m 14 augustus 2022.

Idee is om beneden een grote expositie van keramiek te organiseren,
aangevuld met werk van schilders, beeldhouwers, houtbewerkers, glas- en
metaalkunstenaars. In totaal 20 exposanten.

Op de bovenverdieping komt er dan over hetzelfde thema een foto-
expositie. Voor belangstellende fotografen zijn er beelden beschikbaar van het werk dat beneden komt (heb ik helaas niet digitaal).
Voor deze expositie kan werk ingezonden worden. De curator van de
expositie maakt de uiteindelijke keuze.

3. Kunstenaars aan het werk

Vier beeldend kunstenaars stellen een overzichtstentoonstelling van hun werk samen van 8
t/m 25 juni 2023. Aan fotografen de vraag om deze vier vrouwen te portretteren in hun
ateliers, als zij daar aan het werk zijn. Idee is dat de portretten groot geprint in de expositie
komen te hangen.
Voor deze expositie is Wieteke van Zeil aangezocht als curator.

4. Glaskunst – 23 november 2023 t/m januari 2024

Van 12 oktober t/m 19 november 2023 vindt een grote expositie van glaskunst plaats, onder leiding van Krista Israel. Het maken van glaskunst is een spectaculair proces, waarbij tal van disciplines komen te kijken. Het vastleggen van de stappen in dit maakproces vormt de uitdaging die we bij deze aan de fotografen voorleggen. Kijk alvast eens hier:
www.stichtingglaskunst.nl/glaskunsttechnieken/

Centraal staat het maakproces van glaskunst, waarbij een aantal
uiteenlopende disciplines betrokken zijn. Het maakproces is spectaculair en
verloopt in fasen.
Het vastleggen van de stappen in het proces lijkt een boeiende uitdaging.
Voor deze expositie graag vooraf belangstellenden opgeven, omdat slechts
een beperkt aantal fotografen aan de glaskunstenaars gekoppeld kunnen
worden. Na 20 oktober is een uitgebreidere beschrijving van dit project
beschikbaar.

5. Twee landen onder één vlag

Expositieperiode nader te bepalen, begin 2024

Dit fotoproject treedt in de voetsporen van het boek ‘Een klein land met verre uithoeken’ van Groene-journaliste Floor Milokowski; het wil haar inzichten gebruiken als startpunt voor een fotografisch onderzoek naar ons land. De opzet van Milkowski- ongelijkheid vanuit een geografisch perspectief, leent zich uitstekend voor fotografie, evenals het gebruik van contrast tussen bloeiende gebieden en gebieden die het zwaar hebben.
We hanteren de volgende uitgangspunten voor dit project:

a. We onderzoeken via fotografie hoe ongelijkheid tussen gebieden in Nederland zich manifesteert’. Gebieden’ kan zowel op grote schaal (regio’s) als kleine schaal (binnen een stad) betekenen.

b. We onderzoeken de verschillen vanuit verschillende invalshoeken

c. We leggen bloot dat er een politieke keuze ten grondslag ligt aan de verschillen die we met de fotografie tonen.
In vijf regio’s in Nederland gaan (top)fotografen op stap die het gebied en de problematiek aldaar goed kennen. Zij nemen deel op uitnodiging.
Zij leggen de ongelijkheid in beeld, zoals je die ziet in de fysieke ruimte:
grote villa’s versus kleine arbeiderswijkjes. Maar ook de verschillen in gezondheid: rijke mensen leven langer. Het toont zich in verschillende manieren van cultuuruitoefening, in onderhoud van openbare ruimte (zelfs de geluidswallen van de A1 in het chique Naarden zijn mooier dan elders), het toont zich in de kansen die iemand heeft bij haar of zijn geboorte, bij de cito-score op de basisschool, waar windmolens worden neergezet en waar niet, het zit in criminaliteitscijfers, in verschillende soorten kopje
koffie; ongelijkheid is een gigadijk die dwars door Nederland loopt en de samenleving in verschillende groepen uitsplitst.

Aan de fotografen van de fotoclubs de vraag om zich door het verhaal van Milikowski en door de aanpak van de professionele fotografen in de regio’s te laten inspireren en vervolgens zelf aan de slag te gaan: ongelijkheid in midden-Nederland in beeld brengen. Het kan gaan om documentaire fotografie, maar ook om landschap, straatfotografie, portret.
Naar verwachting organiseren we op donderdagavond 1 december een startavond van dit project in het Rietveldpaviljoen ,waarvoor geïnteresseerde fotografen zich kunnen aanmelden. Vervolgens kan voor deze expositie werk ingezonden worden. De curator van de expositie maakt de uiteindelijke keuze

Gerelateerde Afbeeldingen: