Over Ons

De club

Zone V is in 2009 opgericht door een groep enthousiaste fotografen die gezamenlijk op pad wilde gaan om te fotograferen. Dat dit meer mensen aansprak bleek al snel, want de club is sindsdien gegroeid tot meer dan 40 mensen.

De naam

De naam van de club, “Zone V” is een verwijzing naar het zonesysteem van Ansel Adams, waarbij de V zowel een verwijzing is naar de zone met het meeste detail als naar de wijk Vathorst in Amersfoort, de thuisbasis van de fotoclub.

Activiteiten

We komen twee keer per maand bij elkaar in De Dissel in Vathorst. Op die clubavonden houden we ons bezig met:

  • foto’s bespreken
  • workshops
  • presentaties van werkgroepen
  • gastsprekers

Daarnaast gaan we ook een keer per maand samen op stap om op een mooie locatie te fotograferen of om ergens een bepaalde techniek uit te diepen.

Werkgroepen

Ieder lid kan zich voor verdere verdieping in een bepaald onderwerp aansluiten bij een of meerdere werkgroepen, zoals:

  • Landschap en natuur
  • Macro
  • Portret en mens
  • Urban, straatfotografie en architectuur
  • Serie en documentair

Nieuwe leden

Mensen die geïnteresseerd zijn in Zone V zijn altijd welkom om een avond te komen kijken wat we doen. Neem dan vooraf alsjeblieft even contact met ons op.

Organisatie

Zone V heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er commissies, zoals de expositiecommissie, programmacommissie, websitecommissie en kascontrolecommissie.